פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

רציפות זכויות בקרן פנסיה

רציפות זכויות בקרן פנסיה

הסדר לשמירה על זכויות עובדים בקרנות פנסיה, בעת החלפת מקום עבודה.

מבוטח העושה הסדר כזה ישלם בגין רכיבי הסיכון בלבד ויבטיח בכך המשך ביטוח שארים ונכות מלא. הסדר זה מוגבל בזמן.