פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

קיצבה פטורה

קיצבה פטורה

קופת גמל בה ישולם החיסכון בסכום חד פעמי. משיכת כספים שהופקדו החל מינואר 2008 בסכום חד פעמי נאסרה אולם הסכומים שהופקדו עד למועד זה ימשיכו לחול הכללים שהיו בתוקף בעת הפקדתם, משמע ניתן יהיה למשוך אותם בסכום חד פעמי.