פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

קרן פנסיה

קרן פנסיה

קופת גמל המיועדת לתשלום קצבה, החל מגיל הפרישה. כל קרנות הפנסיה אליהן ניתן להצטרף כיום הן קרנות מקיפות, כלומר בנוסף לפנסית הזקנה הן מבטיחות תשלום פנסית שארים ופנסית נכות.

קרנות הפנסיה מתנהלות עפ"י תקנון והחברות בהן נעשית בחלק מהמקרים על בסיס קבוצתי וללא בדיקה רפואית.

כיום ניתן להצטרף לקרנות פנסיה מקיפה חדשות בלבד, בהן הקצבה שתשולם היא פונקציה של הסכום שנצבר ומקדם הקצבה. ואינן מותנות בגיל ההצטרפות, בתקופת ההפקדות או בגובה השכר.