פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

קצבת שאירים

קצבת שאירים

קצבה חודשית המשולמת לשאריו של מבוטח שנפטר במהלך תקופת הזכאות, ע"י גורם משלם. הגורם המשלם הוא המוסד לביטוח לאומי עפ"י פרק ביטוח שארים או קרן פנסיה מקיפה, על פי תנאיה ומסלול הביטוח הנבחר.