פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

קופת תגמולים

קופת תגמולים

תוכנית חיסכון המוכרת על פי התקנות ומעניקה הטבות מס שונות, בכפוף לתנאים ומגבלות. קופת גמל בבית השקעות, פוליסת קצבה וקרן פנסיה, הן לשכירים והן לעצמאים, הן צורות שונות של קופת גמל. החל מינואר 2008 משיכת כספים שהופקדו לתוכנית המוגדרת קופת גמל, היא במתכונת קצבה בלבד.