פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

קופת גמל לשכירים

קופת גמל לשכירים

קופות (ו/או תוכניות פנסיוניות) בהן מופקדות הפרשות העובד והמעביד.

הפרשות המעביד מוכרות כהוצאה והפרשות העובד מעניקות זיכוי.