פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

קופת גמל לקצבה

קופת גמל לקצבה

קופת גמל המבטיחה המבטיחה תשלום קצבה חודשית מגיל הפרישה. פוליסת קצבה וקרן פנסיה הן שתי המתכונות הנפוצות שלה.