פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

קופת גמל לעצמאים

קופת גמל לעצמאים

קופה לעובדים שאינם שכירים, בה מופקדים כספי העובד (בעל החשבון) בלבד.

ההפרשות ניתנות לניכוי ממס, עפ"י הכללים והתקרות בתקנות מס הכנסה.

שכירים רשאים לחסוך בקופת גמל לעצמאים, ע"י תשלום שלהם בלבד, בגין שכר שאינו מכוסה במסגרת התוכנית הפנסיונית שלהם, עפ"י הכללים והתקרות שנקבעו.