פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

קופת גמל

קופת גמל

תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, שנועדה לצבירת כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי (כספים שהופקדו מ-2008 ואילך, רק בדרך של קצבה).

ניהולן והכללים החלים על הקופות ועל החוסכים בהן מוסדרים בתקנות קופות הגמל.

תוכניות פנסיה וביטוח מנהלים מתנהלות אף הן עפ"י תקנות קופות הגמל