פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

צווי הרחבה

צווי הרחבה

צו המוצא על ידי שר העבודה והרווחה, על פי הכללים בחוק הסכמים קיבוציים ומרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי מסוים על קבוצות עובדים נוספות. בד"כ ההרחבה היא לגבי אותו ענף עיסוק אך היא יכולה לחול גם על כל העובדים במשק.