פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

פוליסה משתתפת ברווחים

פוליסה משתתפת ברווחים

פוליסה אשר כספי החיסכון שבה מושקעים עפ"י מסלול השקעות ספציפי ומשתתפים ברווחי/הפסדי השקעה, על פי מתכונת הנקובה בפוליסה.

החל משנת 1992 כל הפוליסות בהן קיים מרכיב חיסכון הן פוליסות משתתפות ברווחים.