פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

פרנצ'יזה

פרנצ'יזה

בביטוח אובדן כושר עבודה - הרחבת כיסוי בביטוח עם תקופת המתנה של 3 חודשים, על פיה ישולם בחודש הרבעי והחמישי של אובדן כושר העבודה, פיצוי כפול.