פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית

תוכנית פנסיה מקיפה הממומנת במלואה מתקציב המדינה, ללא תשלום של העובד. כל עובדי המדינה, הרשויות המקומיות ושורה ארוכה של חברות ממשלתיות ומוסדות אחרים, אשר החלו בעבודתם לפני 1995 כלולים בפנסיה התקציבית.

קצבאות פרישה, שאירים ונכות מחושבות לפי הכללים הקבועים בחוק גמלאות עובדי המדינה

.