פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

פנסיה מקיפה

פנסיה מקיפה

תוכנית פנסיה המבטיחה בנוסף לפנסיית זקנה מגיל הפרישה, גם קצבה לבני משפחתו של המבוטח במקרה מותו (פנסית שארים) ופנסיית נכות, במקרה של אובדן כושר העבודה עקב מחלה או תאונה.