פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

פנסיה מוקדמת

פנסיה מוקדמת

פנסיה המשולמת לעובד שכיר טרם הגיעו לגיל הפרישה הקבוע בחוק.

נהוגה במספר מוסדות ( צה"ל כדוגמא בולטת ) ומקצועות כמו הוראה.