פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורין

חוק פיצויי פיטורין קובע כי עובד שכיר שפוטר או פרש מעבודה זכאי לפיצויים בגובה משכורת חודשית אחת לכל שנת עבודה.

ברמה המעשית, מחוייב המעביד להפקיד את רוב או כל כספי הפיצויים בתוכנית הפנסיונית של העובד, למעט עובדים במסגרת פנסיה תקציבית.