פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

פוליסה

פוליסה

המסמך המגדיר ומפרט את חוזה הביטוח ותנאיו, חתום על ידי המבטח.