פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ערך פדיון

ערך פדיון

בהקשר של תוכנית פנסיונית או תוכנית ביטוח חיים הכוללת מרכיב חיסכון, מונח המגדיר את הסכום הניתן למשיכה מיידית על ידי המבוטח, עפ"י תנאי הפוליסה.