פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

סכום ביטוח/סכום פיצויים

סכום ביטוח/סכום פיצויים

מונח המגדיר את הסכום המרבי אשר תשלם חברת הביטוח בקרות מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה.

הפרמיה לתשלום מחושבת על פי סכום הביטוח.