פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

נכות

נכות

המושג נכות מוגדר בחוק הביטוח הלאומי כמגבלה בתפקוד הגופני או הנפשי הנובעת ממום מולד או מפגיעה פיזית או נפשית, עקב מחלה, תאונה, זדון וכדומה.ההשתכרות שלו.

הנכות יכולה להיות מלאה או חלקית, זמנית או תמידית (צמיתה), מקצועית (בה נמנע מן המבוטח לעסוק במקצועו הספציפי) או כללית- בה האדם אינו כשיר לעבודה כלשהי וכו'.