פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

מקרה הביטוח

מקרה הביטוח

מונח שמשמעותו האירוע הביטוחי המוגדר בפוליסת הביטוח כמזכה בפיצוי.