פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

מוטב

מוטב

מוטב הוא מי שזכאי לתגמולי הביטוח מן המבטח, בגין אירוע ביטוחי המכוסה על פי תנאי הפוליסה.

בעל הפוליסה יכול לשנות את המוטב מעת לעת למעט סוגי ביטוח מסויימים, כמו ביטוח חיים למשכנתא, בהם נקבע מוטב בקביעה בלתי חוזרת והמבוטח אינו רשאי לשנותו.