פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

מוות מתאונה

מוות מתאונה

ביטוח על פיו ישולם סכום הביטוח במקרה מוות שסיבתו הבלעדית תאונה בלתי צפויה.

ביטוח זה הוא נספח שניתן להוסיפו בפוליסת ביטוח חיים לביטוח החיים הרגיל.