פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

טופס 161

טופס 161

במקרה פרישה של עובד בנסיבות המזכות אותו במענק פרישה (פיצויי פיטורין או פרישה לגמלאות) חייב המעביד לדווח על כך לרשויות המס, בלווית הפרטים הנדרשים, על גבי טופס מיוחד ( מס' הטופס במס הכנסה-161) ולהעבירו לפקיד השומה.

העובד מצידו חייב בהגשת טופס מטעמו (161 א) המפרט את השימוש בו הוא מתכוון לעשות בכספים אלה. עפ"י הפרטים המפורטים בטפסים אלה, יקבע פקיד השומה את סכומי הפטור והחבות במס, הנובעים מכספי מענק הפרישה.