פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

חוק חוזה הביטוח

חוק חוזה הביטוח

 

חוק המגדיר את הכללים המחייבים בחוזי ביטוח . החוק נכנס לתוקף ב-1.1.1982 והוצאת חוזה ביטוח כלשהו (פוליסה) כפופה לדרישות החוק.

חל על רוב ענפי הביטוח. חריגים בולטים הם ביטוח ימי ואווירי.