פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

זיכוי מס

זיכוי מס

הטבת מס הניתנת בדרך של הקטנה ישירה של סכום המס הממשולם. לדוגמא- זיכוי בגובה 35% מתשלום העובד לתוכנית פנסיונית, עד התקרה הנקובה לכך. המס שעל העובד לשלם באותו חדש יופחת בגובה סכום הזיכוי.

נקודות זיכוי הניתנות על פי המצב המשפחתי/ התעסוקתי וכו', הן דוגמא נוספת לזיכוי מס.

פרמיה המשולמת לביטוח חיים נהנית גם היא מזיכוי מס, על פי הכללים והתקרות הנקובים בחוק

.