פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

הסכם קיבוצי

הסכם קיבוצי

הסכם קיבוצי הוא הסכם שנערך בין ארגון עובדים לבין מעביד או ארגון מעבידים, ועוסק בהסדרת נושאים כמו תנאי העבודה, יחסי העבודה וזכויותיהם וחובותיהם של הצדדים להסכם. הבסיס החוקי: חוק הסכמים קיבוציים.

הסכם קיבוצי יכול להיות כללי (חל על כל העובדים בארגון מקצועי/ ענפי / תחומי) ויכול להיות מיוחד- בין מעביד ספציפי לקבוצת עובדים ספציפית.

חוק ההסכמים הקיבוציים מחייב כי כל הסכם יירשם אצל הממונה ליחסי עבודה ויינתן לו פומבי.