פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

הצעת ביטוח

הצעת ביטוח

טופס הפרטים והתשובות לשאלות, אותו ממלא אדם המבקש כי חברת ביטוח תבטח אותו כנגד סיכון מסויים.

הנתונים הכלולים ב"הצעה" משמשים לקביעת סכומי ותנאי הביטוח וגובה הפרמיה.