פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

הצהרת בריאות

הצהרת בריאות

טופס שאלון אשר ממלא המועמד לביטוח חיים ובו הוא מפרט, על פי השאלות הכלולות בטופס את עברו הרפואי ופרטים רלבנטיים אחרים בנוגע למצב בריאותו. מילוי הצהרה כזו הוא תנאי יסודי לקבלה לביטוח חיים ו/או סיכונים נוספים).

טופס השאלון מכיל נספח בו מאשר המבוטח בחתימתו כי המבטח רשאי לקבל מידע רפואי אישי הנוגע אליו מהגופים הרלבנטיים.