פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

דמי פגיעה

דמי פגיעה

קצבה המשולמת על ידי הביטוח הלאומי למי שנפגע בתאונת עבודה ואינו יכול לעבוד עקב כך, על פי הכללים שנקבעו בחוק.

הפיצוי משולם בגין תקופת אי העבודה בפועל בגין התאונה.

התשלום מבוסס על השתכרותו הממוצעת של הנפגע והוא משולם לתקופה מוגבלת.

במקרה של אי יכולת חזרה לעבודה יעבור הטיפול לועדה רפואית לצורך קביעת נכות כללית.