פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

דמי גמולים

דמי גמולים

כינוי לסך כל הפרמיה המשולמת לקרן פנסיה על ידי המעביד והעובד יחד.