פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

גילוי נאות

גילוי נאות

טופס מידע על תנאי הביטוח והפוליסה הנמסר למבוטח במעמד מילוי הצעת הביטוח, אותו מאשר המבוטח בחתימתו. מסירת מסמך גילוי נאות היא חובה בעת פתיחת פוליסת.