פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

גיל פרישה

גיל פרישה

מונח המגדיר את גיל המבוטח במועד בו יפרוש מעבודתו, בהתאם להסכם העבודה או לתכנית הביטוח.

גילאי הפרישה על פי החוק הנם 67 לגבר ו-64 לאישה.

גיל הפרישה ניתן להקמה או דחייה, ותגמולי הביטוח וההטבות משתנים בהתאם.