פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

גיל

גיל

לצורך חישובי הצעות לביטוח, שנת הגיל של המבוטח מתחילה חצי שנה לפני יום הולדתו הביולוגי.

גיל ביטוחי לפי החוק מוגדר בהתאם ליום ההולדת אשר תאריכו קרוב יותר למועד תחילת הביטוח.

גיל המבוטח מהווה גורם בחישוב הפרמיה (במיוחד בביטוח חיים ופנסיה) וסכום הביטוח.