פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

בסיס שכר לפנסיה

בסיס שכר לפנסיה - פנסיה ותיקה/תקציבית

מושג המגדיר את השכר המשמש כבסיס ההפרשה לפנסיה ולבסיס הזכאות לאחר גיל הפרישה בקרן פנסיה מסוג זכויות (ותיקה, תקציבית).