פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטול הביטוח בידי המבוטח

ביטול הביטוח בידי המבוטח

זכות המבוטח לבטל את פוליסת הביטוח, גם ביטוח חיים, באמצעות הודעה כתובה מראש.

במקרה ביטול זכאי המבוטח לקבל את הפרשי הפרמיה עד תום תקופת הביטוח.

אם בוצע הביטול בתוך שלושה ימי עסקים ממועד עשיית הביטוח, זכאי המבוטח להחזר מלא.

המבוטח אינו רשאי לבטל את הפוליסה אם הגיש תביעה בגינה או אם התרחש אירוע המאפשר הגשת תביעה כזו.