פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח סיכון מוות

ביטוח סיכון מוות

ביטוח חיים טהור. סכום הביטוח ישולם במקרה מותו של המבוטח במהלך תקופת הביטוח.

הביטוח נעשה לתקופה קצובה והפרמיה משתנה מדי שנה, על פי גילו של המבוטח.