פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח נכות מתאונה

ביטוח נכות מתאונה

קיים רק כביטוח נוסף לביטוח חיים או ביטוח נכות.

מכסה נכות חלקית או מלאה כתוצאה מאירוע תאונתי.

התשלום הנו חד פעמי והסכום מותנה באחוזי הנכות שנקבעו.