פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים על פיו תשלם חברת הביטוח במקרה מותו של המבוטח את יתרת ההלוואה (המשכנתא) לגוף ממנו נתקבלה.

רוב הגופים העוסקים בהעמדת משכנתאות, מתנים מתן משכנתא בביטוח חיים כזה.