פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח מסולק

ביטוח מסולק

מונח בפוליסה בה קיים מרכיב חיסכון, אשר התשלום בגינה הופסק בטרם נסתיימה תקופת הביטוח ובגין התקופה בה שולמה הפרמיה צבר המבוטח סכום חיסכון שנןתר בפוליסה ( ערך מסולק).

במקרה פטירת המבוטח ישולם הסכום המסולק מיידית ובמועד סיום הפוליסה בחיי המבוטח הוא ישולם למבוטח כחיסכון.