פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

מונח בתחום התוכניות הפנסיוניות.

הכינוי המקובל לתוכנית פנסיונית למנהלים ולעובדים שכירים במסגרת חברת ביטוח.

התוכנית הפנסיונית כפופה לתקנות קופות גמל ולתקנות מס הכנסה ונערכת בהתאם לחוקי ודיני העבודה.

הפרמיות משולמות באופן חודשי וכוללות את חלק המעביד ואת חלק העובד.