פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות

 

ביטוח על פיו ישולם פיצוי כספי חד פעמי במקרה שנתגלתה אצל המבוטח אחת מהמחלות הקשות המכוסות עפ"י תנאי הפוליסה.