פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח ילדים

ביטוח ילדים

מונח המגדיר סוגי ביטוח שונים הנוגעים לילדים.

סוג אחד הן תוכניות לזמן פרעון קבוע בהן ההורה הוא ההמבוטח וסכום החיסכון ישולם לילדו ( המוגדר כמוטב) במועד שנקבע מראש ( מקובל גיל 21) . אם המבוטח נפטר במהלך התקופה יפסק תשלום הפרמיות וסכום החיסכון ישולם במלואו במועד שנקבע.

סוג אחר הן תוכניות ביטוח רפואי לילידים, כפוליסה עצמאית או במסגרת פוליסה משפחתית.