פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח חיים קבוצתי

ביטוח חיים קבוצתי

ביטוח של קבוצת אנשים (לא פחות מ-100 איש) מפני סיכון של מקרה מות.

חברי הקבוצה יכולים להיות עובדים של מעביד מסויים, חברים בארגון עובדים או מעבידים וכו'. ביטוחים אלה נערכים לתקופה קצובה ומתחדשים בד"כ בתום התקופה עפ"י תנאים וכללים שנקבעו מראש.

בביטוח חיים קבוצתי לא נדרשת לרוב הצהרת בריאות/בדיקה רפואית מן המבוטחים.