פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח חיים צמוד

ביטוח חיים צמוד

בסוג ביטוח זה הפרמיה, סכום הביטוח וערך הפדיון צמודים למדד.

פוליסות צמודות מדד שווקו עד שנת 1992.

לאחר הפסקת הנפקת אגרות חוב יעודות צמודות מדד, משווקות רק פוליסות השתתפות ברווחים ללא הבטחת תשואה.