פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח חיים

ביטוח חיים

ביטוח המבטיח תשלום סכום פיצוי חד פעמי במקרה מותו של המבוטח במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, בכפוף לתנאי הפוליסה.