פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח זקנה

ביטוח זקנה

ביטוח חובה סוציאלי, במסגרת חוק הביטוח הלאומי. כל אזרח במדינה, העונה על תנאי הסף והגיע לזיל הזכאות זכאי לקבלת קצבת זקנה חודשית לכל ימי חייו. הקצבה אחידה לכל האזרחים.

גיל הזכאות כיום הוא 64 לאשה ו-67 לגבר, למעט לגבי אזרחים שהכנסתם עולה על הסכום המוגדר בחוק, ותשלום הגמלה שלהם ידחה.