פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח בעלי שליטה

ביטוח בעלי שליטה

תוכנית פנסיונית הנערכת לעובדים שכירים שהנם בעלי שליטה בחברה בה הם מועסקים, על פי ההגדרה בפקודת מס הכנסה.