פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח אנשי מפתח

ביטוח אנשי מפתח

ביטוח הנערך ע"י חברה או גוף להם ייגרם נזק כלכלי מהותי במקרה מוות, נכות או א.כ.ע של עובד הנושא בתפקיד מפתח בחברה או בגוף האמור.

בבביטוח זה המבוטח הוא העובד-איש המפתח והמוטב היא החברה או הגוף המעסיקה אותו ותלוייה בעבודתו מבחינה כספית.