פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה

כיסוי ביטוחי מפני מצב של אובדן כושר עבודה עקב תאונה או מחלה, על פי התנאים הנקובים בפוליסה.
 אובדן כושר עבודה יכול להיות מלא (אובדן של יותר מ-75 אחוז מהיכולת לעבוד) או חלקי (25-75 אחוז), זמני או לצמיתות.
ניתן לרכישה על ידי מעביד עבור עובדיו  וע"י שכיר או עצמאי עבור עצמו. ההוצאה מוערת ברוב המכריע של המקרים כהוצאה לצורכי מס הכנסה.